pAg1

01/08/10

Home
pAg1
pAg1-H3
pRF-HU
pRF-HU2
pRF-HUE
pRF-HU2E
pRF-HUEA
pAg1-H3E

 

Restriction map of pAg1

pAg1 vector sequence in GenBank format

 

LOCUS pAg1 3987 bp DNA circular 18-JAN-2006
SOURCE
ORGANISM
COMMENT This file is created by Vector NTI
http://www.invitrogen.com/
COMMENT ORIGDB|EMBL
COMMENT VNTDATE|399764286|
COMMENT VNTDBDATE|399764286|
COMMENT LSOWNER|
COMMENT VNTNAME|pAg1|
COMMENT VNTAUTHORNAME|Demo User|
FEATURES Location/Qualifiers
misc_structure 1147..1169
/vntifkey="88"
/label=RB
misc_structure 600..621
/vntifkey="88"
/label=LB
CDS 2217..3012
/vntifkey="4"
/label=KanR
CDS 3311..473
/vntifkey="4"
/label=TrfA
BASE COUNT 959 a 1013 c 1170 g 845 t
ORIGIN
1 ccaggacctg ggctggtcga tcaatggccg gtattacacg aaggccgagg aatgcctgtc
61 gcgcctacag gcgacggcga tgggcttcac gtccgaccgc gttgggcacc tggaatcggt
121 gtcgctgctg caccgcttcc gcgtcctgga ccgtggcaag aaaacgtccc gttgccaggt
181 cctgatcgac gaggaaatcg tcgtgctgtt tgctggcgac cactacacga aattcatatg
241 ggagaagtac cgcaagctgt cgccgacggc ccgacggatg ttcgactatt tcagctcgca
301 ccgggagccg tacccgctca agctggaaac cttccgcctc atgtgcggat cggattccac
361 ccgcgtgaag aagtggcgcg agcaggtcgg cgaagcctgc gaagagttgc gaggcagcgg
421 cctggtggaa cacgcctggg tcaatgatga cctggtgcat tgcaaacgct agggccttgt
481 ggggtcagtt ccggctggat ctgctctccc gctgacgccg tcccggactg atgggctgcc
541 tgtatcgagt ggtgattttg tgccgagctg ccggtcgggg agctgttggc tggctggtgg
601 caggatatat tgtggtgtaa acaaattgac gcttagacaa cttaataaca cattgcggac
661 gtttttaatg tactggggtg gtttttcttt tcaccagtga gacgggcaac agcggcgcca
721 ttcgccattc aggctgcgca actgttggga agggcgatcg gtgcgggcct cttcgctatt
781 acgccagctg gcgaaagggg gatgtgctgc aaggcgatta agttgggtaa cgccagggtt
841 ttcccagtca cgacgttgta aaacgacggc cagtgaattc gagctcggta ccaaggcccg
901 ggctggccac ggccgcctag gcgcgcaagg atcctctaga tctcgaggcc tgatcatcga
961 tgggcccatg gctagcggcc gcacgcgttc gcgactagtg cgcgatcgcg gccggccggc
1021 gcgccgttta aacggattta aattaattaa tgtcgacctg caggcatgca agcttcgtga
1081 ctcccttaat tctccgctca tgatcagatt gtcgtttccc gccttcagtt taaactatca
1141 gtgtttgaca ggatatattg gcgggtaaac ctaagagaaa agagcgttta ttagaataat
1201 cggatattta aaagggcgtg aaaaggttta tccgttcgtc catttgtttg ttcatgccaa
1261 ccacagggtt ccagatccga cgagcaaggc aagaccgagc gcctttgcga cgctcaccgg
1321 gctggttgcc ctcgccgctg ggctggcggc cgtctatggc cctgcaaacg cgccagaaac
1381 gccgtcgaag ccgtgtgcga gacaccgcgg ccgccggcgt tgtggatacc tcgcggaaaa
1441 cttggccctc actgacagat gaggggcgga cgttgacact tgaggggccg actcacccgg
1501 cgcggcgttg acagatgagg ggcaggctcg atttcggccg gcgacgtgga gctggccagc
1561 ctcgcaaatc ggcgaaaacg cctgatttta cgcgagtttc ccacagatga tgtggacaag
1621 cctggggata agtgccctgc ggtattgaca cttgaggggc gcgactactg acagatgagg
1681 ggcgcgatcc ttgacacttg aggggcagag tgctgacaga tgaggggcgc acctattgac
1741 atttgagggg ctgtccacag gcagaaaatc cagcatttgc aagggtttcc gcccgttttt
1801 cggccaccgc taacctgtct tttaacctgc ttttaaacca atatttataa accttgtttt
1861 taaccagggc tgcgccctgt gcgcgtgacc gcgcacgccg aaggggggtg cccccccttc
1921 tcgaaccctc ccggcccgct aacgcgggcc tcccatcccc ccaggcgtac gccactggag
1981 cacctcaaaa acaccatcat acactaaatc agtaagttgg cagcatcacc cataattgtg
2041 gtttcaaaat cggctccgtc atactatgta tacgccaatt tgaaaacact ttgaaaaagc
2101 tgttttctgg tatttaaggt tttagaatgc aaggaacagt gaattggagt tcgtcttgtt
2161 ataattagct tcttggggta tctttaaata ctgtagaaaa gaggaaggaa ataataaatg
2221 gctaaaatga gaatatcacc ggaattgaaa aaactgatcg aaaaataccg ctgcgtaaaa
2281 gatacggaag gaatgtctcc tgctaaggta tataagctgg tgggagaaaa tgaaaaccta
2341 tatttaaaaa tgacggacag ccggtataaa gggaccacct atgatgtgga acgggaaaag
2401 gacatgatgc tatggctgga aggaaagctg cctgttccaa aggtcctgca ctttgaacgg
2461 catgatggct ggagcaatct gctcatgagt gaggccgatg gcgtcctttg ctcggaagag
2521 tatgaagatg aacaaagccc tgaaaagatt atcgagctgt atgcggagtg catcaggctc
2581 tttcactcca tcgacatatc ggattgtccc tatacgaata gcttagacag ccgcttagcc
2641 gaattggatt acttactgaa taacgatctg gccgatgtgg attgcgaaaa ctgggaagaa
2701 gacactccat ttaaagatcc gcgcgagctg tatgattttt taaagacgga aaagcccgaa
2761 gaggaacttg tcttttccca cggcgacctg ggagacagca acatctttgt gaaagatggc
2821 aaagtaagtg gctttattga tcttgggaga agcggcaggg cggacaagtg gtatgacatt
2881 gccttctgcg tccggtcgat cagggaggat atcggggaag aacagtatgt cgagctattt
2941 tttgacttac tggggatcaa gcctgattgg gagaaaataa aatattatat tttactggat
3001 gaattgtttt agtacctaga tgtggcgcaa cgatgccggc gacaagcagg agcgcaccga
3061 cttcttccgc atcaagtgtt ttggctctca ggccgaggcc cacggcaagt atttgggcaa
3121 ggggtcgctg gtattcgtgc agggcaagat tcggaatacc aagtacgaga aggacggcca
3181 gacggtctac gggaccgact tcattgccga taaggtggat tatctggaca ccaaggcacc
3241 aggcgggtca aatcaggaat aagggcacat tgccccggcg tgagtcgggg caatcccgca
3301 aggagggtga atgaatcgga cgtttgaccg gaaggcatac aggcaagaac tgatcgacgc
3361 ggggttttcc gccgaggatg ccgaaaccat cgcaagccgc accgtcatgc gtgcgccccg
3421 cgaaaccttc cagtccgtcg gctcgatggt ccagcaagct acggccaaga tcgagcgcga
3481 cagcgtgcaa ctggctcccc ctgccctgcc cgcgccatcg gccgccgtgg agcgttcgcg
3541 tcgtctcgaa caggaggcgg caggtttggc gaagtcgatg accatcgaca cgcgaggaac
3601 tatgacgacc aagaagcgaa aaaccgccgg cgaggacctg gcaaaacagg tcagcgaggc
3661 caagcaggcc gcgttgctga aacacacgaa gcagcagatc aaggaaatgc agctttcctt
3721 gttcgatatt gcgccgtggc cggacacgat gcgagcgatg ccaaacgaca cggcccgctc
3781 tgccctgttc accacgcgca acaagaaaat cccgcgcgag gcgctgcaaa acaaggtcat
3841 tttccacgtc aacaaggacg tgaagatcac ctacaccggc gtcgagctgc gggccgacga
3901 tgacgaactg gtgtggcagc aggtgttgga gtacgcgaag cgcaccccta tcggcgagcc
3961 gatcaccttc acgttctacg agctttg
//
                     

Home | pAg1 | pAg1-H3 | pRF-HU | pRF-HU2 | pRF-HUE | pRF-HU2E | pRF-HUEA | pAg1-H3E

Dette sted blev sidst opdateret 01. August 2010