pAg1-H3E

01/08/10

Home
pAg1
pAg1-H3
pRF-HU
pRF-HU2
pRF-HUE
pRF-HU2E
pRF-HUEA
pAg1-H3E

 

Restriction map of pAg1-H3E

 

pAg1-H3E vector sequence in GenBank format>

 

LOCUS pAg1-H3E 8718 bp DNA circular 11-FEB-2008
DEFINITION Complementary copy of pAg1-H3 rc.
SOURCE
ORGANISM
COMMENT Hvis plasmidet skal bruges til Xi kloning (in vivo rekombination) skal man bruge SmaI
og SwaI enzymerne for at undgå trinet med klenow udfyldning af overhæng.

(Andre enzymer kan også bruges men kræver Klenow behandling efter skæring)
COMMENT This file is created by Vector NTI
http://www.invitrogen.com/
COMMENT ORIGDB|EMBL
COMMENT VNTDATE|422802529|
COMMENT VNTDBDATE|473769509|
COMMENT LSOWNER|
COMMENT VNTNAME|pAg1-H3E|
COMMENT VNTAUTHORNAME|Rasmus J.N. Frandsen|
COMMENT VNTAUTHOREML|raf@kvl.dk|
COMMENT VNTREPLTYPE|Plasmid
COMMENT VNTEXTCHREPL|Bacteria
FEATURES Location/Qualifiers
promoter 2686..3050
/vntifkey="29"
/label=pTrpC
misc_structure 5275..5297
/vntifkey="88"
/label=RB
terminator 4100..4816
/vntifkey="43"
/label=TtrpC
CDS 3051..4096
/vntifkey="4"
/label=HygR
CDS 6349..7144
/vntifkey="4"
/label=KanR
misc_structure 7443..8592
/vntifkey="88"
/label=TrfA
misc_structure 1..22
/vntifkey="88"
/label=LB
misc_structure 5101..5119
/vntifkey="88"
/label=lacZ
misc_feature complement(301..2602)
/vntifkey="21"
/label=PgpdA
BASE COUNT 2101 a 2200 c 2410 g 2007 t
ORIGIN
1 gcaggatata ttgtggtgta aacaaattga cgcttagaca acttaataac acattgcgga
61 cgtttttaat gtactggggt ggtttttctt ttcaccagtg agacgggcaa cagcggcgcc
121 attcgccatt caggctgcgc aactgttggg aagggcgatc ggtgcgggcc tcttcgctat
181 tacgccagct ggcgaaaggg ggatgtgctg caaggcgatt aagttgggta acgccagggt
241 tttcccagtc acgacgttgt aaaacgacgg ccagtgaatt cgagctcggt accaaggccc
301 gggtgatgtc tgctcaagcg gggtagctgt tagtcaagct gcgatgaagt gggaaagctc
361 gaactgaaag gttcaaagga ataagggatg ggaaggatgg agtatggatg tagcaaagta
421 cttacttagg ggaaataaag gttcttggat gggaagatga atatactgaa gatgggaaaa
481 gaaagagaaa agaaaagagc agctggtggg gagagcagga aaatatggca acaaatgttg
541 gactgacgca acgaccttgt caaccccgcc gacacaccgg gcggacagac ggggcaaagc
601 tgcctaccag ggactgaggg acctcagcag gtcgagtgca gagcaccgga tgggtcgact
661 gccagcttgt gttcccggtc tgcgccgctg gccagctcct gagcggcctt tccggtttca
721 tacaccgggc aaagcaggag aggcacgata tttggacgcc ctacagatgc cggatgggcc
781 aattagggag cttacgcgcc gggtactcgc tctacctact tcggagaagg tactatctcg
841 tgaatctttt accagatcgg aagcaattgg acttctgtac ctaggttaat ggcatgctat
901 ttcgccgacg gctatacacc cctggcttca cattctcctt cgcttactgc cggtgattcg
961 atgaagctcc atattctccg atgatgcaat agattcttgg tcaacgaggg gcacaccagc
1021 ctttccactt cggggcggag gggcggccgg tcccggatta ataatcatcc actgcacctc
1081 agagccgcca gagctgtctg gccagtggct tattactcag cccttctctc tgcgtccgtc
1141 cgtctctccg catgccagaa agagtcaccg gtcactgtac agagctcacg agttcgtcac
1201 atttttctac aaatggtgga ggcggcggat tttaggctca agtcatgacc ctctgggtca
1261 ctccagaatc agctaggtca acgaataagg atgattctat aggaagatcc aggcaccggt
1321 caaccatgat ctggacagat ttgggagctc ggtataagct ctccacctat cttattctgt
1381 atagtttagg cttaaagttt atccaggaga tgttgctgaa gtcgatttga gtccacttcc
1441 tcactggtag ctatacgact ttgatggtcg ttgtaggggc tgtattaggt ctcgatcaaa
1501 cacaaataga attaaatggt actcgagtcc actgaaggtg gcttctccgt cttccgtagc
1561 cgtgccgaaa tccttacagc ttgtgttgtg tgacttttgg ttacgccgtc tgacttttgt
1621 ggtgagctaa ctagagatca tgctatatct cctgatttaa tacaatgctc atcataacat
1681 tccacctgga actgctagca acgtttgact tgcattgtgc aacgcccttt gcagagctat
1741 cggatgatca atagtgccac gttctaaatt caaccaacgc aggtgcccca agccttcgac
1801 atccggatgt atttcgaaaa cctcatggcg attgcagtcc tcagattcat gttcattcca
1861 atgctcattg gtgaataaaa ggttcacagg gaataagttc aaactcgaga tacttgagaa
1921 tattgaaagc caaaggaccc tctatgctcc aagctagagt ctcagcctgg aaagcaaatc
1981 caaatgaagc tatgctacct ccaattcctc atcatcttat ctataataca gagtcgaaga
2041 atatcctctt gacaccgctc cgtcctccga cttcaataag gagcttactc ctccttgaca
2101 ccacccctcc agttcttctc ggcgttctgg agggaggcct tgtcggtctt gggctggccc
2161 tggctgagaa agctgttggc agccttaaag ggacgctgga ggtcaccagt cgctggcttc
2221 ccgaagacgt ggatcttaac cagattcgaa agcgccttca gcggatgatc gactggatca
2281 gaagagcgtt ggtgtacttg aagtacagat gcatgacggc catcatgcca acgcccatga
2341 actggctctt aatgagctgg cggaactggc ccttatcgta ctccatgttg gtagttgtga
2401 caggacgagg ctcctcgccg cttccaagcg gagcaggctc gacgtatttc agtgtcgaaa
2461 gatctgcaga gattacttca agtcagccaa ctgcaaacag aatatcccgc caatagcttt
2521 gggacgatgc aagatataaa cgaaaaagac gaaccgttct tcttattgat ttgagcctgt
2581 gtgtagagat acaagggaat tcgggctggc cacggccgcc taggcgcgca aggatcctct
2641 agatctcgag gcctgatcat cgatgggccc atcgatgatc aggcctcgac agaagatgat
2701 attgaaggag cactttttgg gcttggctgg agctagtgga ggtcaacaat gaatgcctat
2761 tttggtttag tcgtccaggc ggtgagcaca aaatttgtgt cgtttgacaa gatggttcat
2821 ttaggcaact ggtcagatca gccccacttg tagcagtagc ggcggcgctc gaagtgtgac
2881 tcttattagc agacaggaac gaggacatta ttatcatctg ctgcttggtg cacgataact
2941 tggtgcgttt gtcaagcaag gtaagtgaac gacccggtca taccttctta agttcgccct
3001 tcctcccttt atttcagatt caatctgact tacctattct acccaagcat cgatatgaaa
3061 aagcctgaac tcaccgcgac gtctgtcgag aagtttctga tcgaaaagtt cgacagcgtc
3121 tccgacctga tgcagctctc ggagggcgaa gaatctcgtg ctttcagctt cgatgtagga
3181 gggcgtggat atgtcctgcg ggtaaatagc tgcgccgatg gtttctacaa agatcgttat
3241 gtttatcggc actttgcatc ggccgcgctc ccgattccgg aagtgcttga cattggggaa
3301 ttcagcgaga gcctgaccta ttgcatctcc cgccgtgcac agggtgtcac gttgcaagac
3361 ctgcctgaaa ccgaactgcc cgctgttctg cagccggtcg cggaggccat ggatgcgatc
3421 gctgcggccg atcttagcca gacgagcggg ttcggcccat tcggaccgca aggaatcggt
3481 caatacacta catggcgtga tttcatatgc gcgattgctg atccccatgt gtatcactgg
3541 caaactgtga tggacgacac cgtcagtgcg tccgtcgcgc aggctctcga tgagctgatg
3601 ctttgggccg aggactgccc cgaagtccgg cacctcgtgc acgcggattt cggctccaac
3661 aatgtcctga cggacaatgg ccgcataaca gcggtcattg actggagcga ggcgatgttc
3721 ggggattccc aatacgaggt cgccaacatc ttcttctgga ggccgtggtt ggcttgtatg
3781 gagcagcaga cgcgctactt cgagcggagg catccggagc ttgcaggatc gccgcggctc
3841 cgggcgtata tgctccgcat tggtcttgac caactctatc agagcttggt tgacggcaat
3901 ttcgatgatg cagcttgggc gcagggtcga tgcgacgcaa tcgtccgatc cggagccggg
3961 actgtcgggc gtacacaaat cgcccgcaga agcgcggccg tctggaccga tggctgtgta
4021 gaagtactcg ccgatagtgg aaaccgacgc cccagcactc gtccgagggc aaaggaatag
4081 agtagatgcc gaccgggatc cacttaacgt tactgaaatc atcaaacagc ttgacgaatc
4141 tggatataag atcgttggtg tcgatgtcag ctccggagtt gagacaaatg gtgttcagga
4201 tctcgataag atacgttcat ttgtccaagc agcaaagagt gccttctagt gatttaatag
4261 ctccatgtca acaagaataa aacgcgtttc gggtttacct cttccagata cagctcatct
4321 gcaatgcatt aatgcattgg acctcgcaac cctagtacgc ccttcaggct ccggcgaagc
4381 agaagaatag cttagcagag tctattttca ttttcgggag acgagatcaa gcagatcaac
4441 ggtcgtcaag agacctacga gactgaggaa tccgctcttg gctccacgcg actatatatt
4501 tgtctctaat tgtactttga catgctcctc ttctttactc tgatagcttg actatgaaaa
4561 ttccgtcacc agcccctggg ttcgcaaaga taattgcact gtttcttcct tgaactctca
4621 agcctacagg acacacattc atcgtaggta taaacctcga aaatcattcc tactaagatg
4681 ggtatacaat agtaaccatg gttgcctagt gaatgctccg taacacccaa tacgccggcc
4741 gaaacttttt tacaactctc ctatgagtcg tttacccaga atgcacaggt acacttgttt
4801 agaggtaatc cttctttcta gaggatcctc tacgccggac gcatcgtggc cggcatcacc
4861 ggcgccacag gtgcggttgc tggcgcctat atcgccgaca tcaccgatgg ggaagatcgg
4921 gctcgccact tcgggctcat gagcgcttgt ttcggcgtgg gtatggtggc aggccccgtg
4981 gccgggggac tgttgggcgc catctccttg catgcaccat tccttgcggc ggcggtgctc
5041 aacggcctca acctactact gggctgcttc ctaatgcagg agtcgcataa gggagagcgt
5101 cgagatctag aggatccccc gactagtgcg cgatcgcggc cggccggcgc gccgtttaaa
5161 cggatttaaa ttaattaatg tcgacctgca ggcatgcaag cttcgtgact cccttaattc
5221 tccgctcatg atcagattgt cgtttcccgc cttcagttta aactatcagt gtttgacagg
5281 atatattggc gggtaaacct aagagaaaag agcgtttatt agaataatcg gatatttaaa
5341 agggcgtgaa aaggtttatc cgttcgtcca tttgtttgtt catgccaacc acagggttcc
5401 agatccgacg agcaaggcaa gaccgagcgc ctttgcgacg ctcaccgggc tggttgccct
5461 cgccgctggg ctggcggccg tctatggccc tgcaaacgcg ccagaaacgc cgtcgaagcc
5521 gtgtgcgaga caccgcggcc gccggcgttg tggatacctc gcggaaaact tggccctcac
5581 tgacagatga ggggcggacg ttgacacttg aggggccgac tcacccggcg cggcgttgac
5641 agatgagggg caggctcgat ttcggccggc gacgtggagc tggccagcct cgcaaatcgg
5701 cgaaaacgcc tgattttacg cgagtttccc acagatgatg tggacaagcc tggggataag
5761 tgccctgcgg tattgacact tgaggggcgc gactactgac agatgagggg cgcgatcctt
5821 gacacttgag gggcagagtg ctgacagatg aggggcgcac ctattgacat ttgaggggct
5881 gtccacaggc agaaaatcca gcatttgcaa gggtttccgc ccgtttttcg gccaccgcta
5941 acctgtcttt taacctgctt ttaaaccaat atttataaac cttgttttta accagggctg
6001 cgccctgtgc gcgtgaccgc gcacgccgaa ggggggtgcc cccccttctc gaaccctccc
6061 ggcccgctaa cgcgggcctc ccatcccccc aggcgtacgc cactggagca cctcaaaaac
6121 accatcatac actaaatcag taagttggca gcatcaccca taattgtggt ttcaaaatcg
6181 gctccgtcga tactatgtta tacgccaact ttgaaaacaa ctttgaaaaa gctgttttct
6241 ggtatttaag gttttagaat gcaaggaaca gtgaattgga gttcgtcttg ttataattag
6301 cttcttgggg tatctttaaa tactgtagaa aagaggaagg aaataataaa tggctaaaat
6361 gagaatatca ccggaattga aaaaactgat cgaaaaatac cgctgcgtaa aagatacgga
6421 aggaatgtct cctgctaagg tatataagct ggtgggagaa aatgaaaacc tatatttaaa
6481 aatgacggac agccggtata aagggaccac ctatgatgtg gaacgggaaa aggacatgat
6541 gctatggctg gaaggaaagc tgcctgttcc aaaggtcctg cactttgaac ggcatgatgg
6601 ctggagcaat ctgctcatga gtgaggccga tggcgtcctt tgctcggaag agtatgaaga
6661 tgaacaaagc cctgaaaaga ttatcgagct gtatgcggag tgcatcaggc tctttcactc
6721 catcgacata tcggattgtc cctatacgaa tagcttagac agccgcttag ccgaattgga
6781 ttacttactg aataacgatc tggccgatgt ggattgcgaa aactgggaag aagacactcc
6841 atttaaagat ccgcgcgagc tgtatgattt tttaaagacg gaaaagcccg aagaggaact
6901 tgtcttttcc cacggcgacc tgggagacag caacatcttt gtgaaagatg gcaaagtaag
6961 tggctttatt gatcttggga gaagcggcag ggcggacaag tggtatgaca ttgccttctg
7021 cgtccggtcg atcagggagg atatcgggga agaacagtat gtcgagctat tttttgactt
7081 actggggatc aagcctgatt gggagaaaat aaaatattat attttactgg atgaattgtt
7141 ttagtaccta gatgtggcgc aacgatgccg gcgacaagca ggagcgcacc gacttcttcc
7201 gcatcaagtg ttttggctct caggccgagg cccacggcaa gtatttgggc aaggggtcgc
7261 tggtattcgt gcagggcaag attcggaata ccaagtacga gaaggacggc cagacggtct
7321 acgggaccga cttcattgcc gataaggtgg attatctgga caccaaggca ccaggcgggt
7381 caaatcagga ataagggcac attgccccgg cgtgagtcgg ggcaatcccg caaggagggt
7441 gaatgaatcg gacgtttgac cggaaggcat acaggcaaga actgatcgac gcggggtttt
7501 ccgccgagga tgccgaaacc atcgcaagcc gcaccgtcat gcgtgcgccc cgcgaaacct
7561 tccagtccgt cggctcgatg gtccagcaag ctacggccaa gatcgagcgc gacagcgtgc
7621 aactggctcc ccctgccctg cccgcgccat cggccgccgt ggagcgttcg cgtcgtctcg
7681 aacaggaggc ggcaggtttg gcgaagtcga tgaccatcga cacgcgagga actatgacga
7741 ccaagaagcg aaaaaccgcc ggcgaggacc tggcaaaaca ggtcagcgag gccaagcagg
7801 ccgcgttgct gaaacacacg aagcagcaga tcaaggaaat gcagctttcc ttgttcgata
7861 ttgcgccgtg gccggacacg atgcgagcga tgccaaacga cacggcccgc tctgccctgt
7921 tcaccacgcg caacaagaaa atcccgcgcg aggcgctgca aaacaaggtc attttccacg
7981 tcaacaagga cgtgaagatc acctacaccg gcgtcgagct gcgggccgac gatgacgaac
8041 tggtgtggca gcaggtgttg gagtacgcga agcgcacccc tatcggcgag ccgatcacct
8101 tcacgttcta cgagctttgc caggacctgg gctggtcgat caatggccgg tattacacga
8161 aggccgagga atgcctgtcg cgcctacagg cgacggcgat gggcttcacg tccgaccgcg
8221 ttgggcacct ggaatcggtg tcgctgctgc accgcttccg cgtcctggac cgtggcaaga
8281 aaacgtcccg ttgccaggtc ctgatcgacg aggaaatcgt cgtgctgttt gctggcgacc
8341 actacacgaa attcatatgg gagaagtacc gcaagctgtc gccgacggcc cgacggatgt
8401 tcgactattt cagctcgcac cgggagccgt acccgctcaa gctggaaacc ttccgcctca
8461 tgtgcggatc ggattccacc cgcgtgaaga agtggcgcga gcaggtcggc gaagcctgcg
8521 aagagttgcg aggcagcggc ctggtggaac acgcctgggt caatgatgac ctggtgcatt
8581 gcaaacgcta gggccttgtg gggtcagttc cggctggatc tgctctcccg ctgacgccgt
8641 cccggactga tgggctgcct gtatcgagtg gtgattttgt gccgagctgc cggtcgggga
8701 gctgttggct ggctggtg
//
 

                     

     

Home | pAg1 | pAg1-H3 | pRF-HU | pRF-HU2 | pRF-HUE | pRF-HU2E | pRF-HUEA | pAg1-H3E

Dette sted blev sidst opdateret 01. August 2010