pAg1-H3

01/08/10

Home
pAg1
pAg1-H3
pRF-HU
pRF-HU2
pRF-HUE
pRF-HU2E
pRF-HUEA
pAg1-H3E

 

Restriction map of pAg1-H3

pAg1-H3 vector sequence in GenBank format

 

LOCUS pAg1-H3 6416 bp DNA circular 18-JAN-2007
DEFINITION Complementary copy of pAg1-H3 rc.
SOURCE
ORGANISM
COMMENT Hvis plasmidet skal bruges til Xi kloning (in vivo rekombination) skal man bruge SmaI
og SwaI enzymerne for at undgå trinet med klenow udfyldning af overhæng.

(Andre enzymer kan også bruges men kræver Klenow behandling efter skæring)
COMMENT This file is created by Vector NTI
http://www.invitrogen.com/
COMMENT ORIGDB|EMBL
COMMENT VNTDATE|409057398|
COMMENT VNTDBDATE|435662310|
COMMENT LSOWNER|
COMMENT VNTNAME|pAg1-H3|
COMMENT VNTAUTHORNAME|Rasmus J.N. Frandsen|
COMMENT VNTAUTHOREML|raf@kvl.dk|
COMMENT VNTREPLTYPE|Plasmid
COMMENT VNTEXTCHREPL|Bacteria
FEATURES Location/Qualifiers
promoter 362..726
/vntifkey="29"
/label=pTrpC
misc_structure 2951..2973
/vntifkey="88"
/label=RB
terminator 1776..2492
/vntifkey="43"
/label=TtrpC
CDS 727..1772
/vntifkey="4"
/label=HygR
CDS 4025..4820
/vntifkey="4"
/label=KanR
misc_structure 5119..6268
/vntifkey="88"
/label=TrfA
misc_structure 6395..6416
/vntifkey="88"
/label=LB
misc_structure 2777..2795
/vntifkey="88"
/label=lacZ
misc_feature 2777..2795
/vntifkey="21"
/label=lacZ
misc_feature 2908..2927
/vntifkey="21"
/label=RF-5
misc_feature 2679..2702
/vntifkey="21"
/label=RF-2
BASE COUNT 1516 a 1642 c 1819 g 1439 t
ORIGIN
1 caaattgacg cttagacaac ttaataacac attgcggacg tttttaatgt actggggtgg
61 tttttctttt caccagtgag acgggcaaca gcggcgccat tcgccattca ggctgcgcaa
121 ctgttgggaa gggcgatcgg tgcgggcctc ttcgctatta cgccagctgg cgaaaggggg
181 atgtgctgca aggcgattaa gttgggtaac gccagggttt tcccagtcac gacgttgtaa
241 aacgacggcc agtgaattcg agctcggtac caaggcccgg gctggccacg gccgcctagg
301 cgcgcaagga tcctctagat ctcgaggcct gatcatcgat gggcccatcg atgatcaggc
361 ctcgacagaa gatgatattg aaggagcact ttttgggctt ggctggagct agtggaggtc
421 aacaatgaat gcctattttg gtttagtcgt ccaggcggtg agcacaaaat ttgtgtcgtt
481 tgacaagatg gttcatttag gcaactggtc agatcagccc cacttgtagc agtagcggcg
541 gcgctcgaag tgtgactctt attagcagac aggaacgagg acattattat catctgctgc
601 ttggtgcacg ataacttggt gcgtttgtca agcaaggtaa gtgaacgacc cggtcatacc
661 ttcttaagtt cgcccttcct ccctttattt cagattcaat ctgacttacc tattctaccc
721 aagcatcgat atgaaaaagc ctgaactcac cgcgacgtct gtcgagaagt ttctgatcga
781 aaagttcgac agcgtctccg acctgatgca gctctcggag ggcgaagaat ctcgtgcttt
841 cagcttcgat gtaggagggc gtggatatgt cctgcgggta aatagctgcg ccgatggttt
901 ctacaaagat cgttatgttt atcggcactt tgcatcggcc gcgctcccga ttccggaagt
961 gcttgacatt ggggaattca gcgagagcct gacctattgc atctcccgcc gtgcacaggg
1021 tgtcacgttg caagacctgc ctgaaaccga actgcccgct gttctgcagc cggtcgcgga
1081 ggccatggat gcgatcgctg cggccgatct tagccagacg agcgggttcg gcccattcgg
1141 accgcaagga atcggtcaat acactacatg gcgtgatttc atatgcgcga ttgctgatcc
1201 ccatgtgtat cactggcaaa ctgtgatgga cgacaccgtc agtgcgtccg tcgcgcaggc
1261 tctcgatgag ctgatgcttt gggccgagga ctgccccgaa gtccggcacc tcgtgcacgc
1321 ggatttcggc tccaacaatg tcctgacgga caatggccgc ataacagcgg tcattgactg
1381 gagcgaggcg atgttcgggg attcccaata cgaggtcgcc aacatcttct tctggaggcc
1441 gtggttggct tgtatggagc agcagacgcg ctacttcgag cggaggcatc cggagcttgc
1501 aggatcgccg cggctccggg cgtatatgct ccgcattggt cttgaccaac tctatcagag
1561 cttggttgac ggcaatttcg atgatgcagc ttgggcgcag ggtcgatgcg acgcaatcgt
1621 ccgatccgga gccgggactg tcgggcgtac acaaatcgcc cgcagaagcg cggccgtctg
1681 gaccgatggc tgtgtagaag tactcgccga tagtggaaac cgacgcccca gcactcgtcc
1741 gagggcaaag gaatagagta gatgccgacc gggatccact taacgttact gaaatcatca
1801 aacagcttga cgaatctgga tataagatcg ttggtgtcga tgtcagctcc ggagttgaga
1861 caaatggtgt tcaggatctc gataagatac gttcatttgt ccaagcagca aagagtgcct
1921 tctagtgatt taatagctcc atgtcaacaa gaataaaacg cgtttcgggt ttacctcttc
1981 cagatacagc tcatctgcaa tgcattaatg cattggacct cgcaacccta gtacgccctt
2041 caggctccgg cgaagcagaa gaatagctta gcagagtcta ttttcatttt cgggagacga
2101 gatcaagcag atcaacggtc gtcaagagac ctacgagact gaggaatccg ctcttggctc
2161 cacgcgacta tatatttgtc tctaattgta ctttgacatg ctcctcttct ttactctgat
2221 agcttgacta tgaaaattcc gtcaccagcc cctgggttcg caaagataat tgcactgttt
2281 cttccttgaa ctctcaagcc tacaggacac acattcatcg taggtataaa cctcgaaaat
2341 cattcctact aagatgggta tacaatagta accatggttg cctagtgaat gctccgtaac
2401 acccaatacg ccggccgaaa cttttttaca actctcctat gagtcgttta cccagaatgc
2461 acaggtacac ttgtttagag gtaatccttc tttctagagg atcctctacg ccggacgcat
2521 cgtggccggc atcaccggcg ccacaggtgc ggttgctggc gcctatatcg ccgacatcac
2581 cgatggggaa gatcgggctc gccacttcgg gctcatgagc gcttgtttcg gcgtgggtat
2641 ggtggcaggc cccgtggccg ggggactgtt gggcgccatc tccttgcatg caccattcct
2701 tgcggcggcg gtgctcaacg gcctcaacct actactgggc tgcttcctaa tgcaggagtc
2761 gcataaggga gagcgtcgag atctagagga tcccccgact agtgcgcgat cgcggccggc
2821 cggcgcgccg tttaaacgga tttaaattaa ttaatgtcga cctgcaggca tgcaagcttc
2881 gtgactccct taattctccg ctcatgatca gattgtcgtt tcccgccttc agtttaaact
2941 atcagtgttt gacaggatat attggcgggt aaacctaaga gaaaagagcg tttattagaa
3001 taatcggata tttaaaaggg cgtgaaaagg tttatccgtt cgtccatttg tttgttcatg
3061 ccaaccacag ggttccagat ccgacgagca aggcaagacc gagcgccttt gcgacgctca
3121 ccgggctggt tgccctcgcc gctgggctgg cggccgtcta tggccctgca aacgcgccag
3181 aaacgccgtc gaagccgtgt gcgagacacc gcggccgccg gcgttgtgga tacctcgcgg
3241 aaaacttggc cctcactgac agatgagggg cggacgttga cacttgaggg gccgactcac
3301 ccggcgcggc gttgacagat gaggggcagg ctcgatttcg gccggcgacg tggagctggc
3361 cagcctcgca aatcggcgaa aacgcctgat tttacgcgag tttcccacag atgatgtgga
3421 caagcctggg gataagtgcc ctgcggtatt gacacttgag gggcgcgact actgacagat
3481 gaggggcgcg atccttgaca cttgaggggc agagtgctga cagatgaggg gcgcacctat
3541 tgacatttga ggggctgtcc acaggcagaa aatccagcat ttgcaagggt ttccgcccgt
3601 ttttcggcca ccgctaacct gtcttttaac ctgcttttaa accaatattt ataaaccttg
3661 tttttaacca gggctgcgcc ctgtgcgcgt gaccgcgcac gccgaagggg ggtgcccccc
3721 cttctcgaac cctcccggcc cgctaacgcg ggcctcccat ccccccaggc gtacgccact
3781 ggagcacctc aaaaacacca tcatacacta aatcagtaag ttggcagcat cacccataat
3841 tgtggtttca aaatcggctc cgtcgatact atgttatacg ccaactttga aaacaacttt
3901 gaaaaagctg ttttctggta tttaaggttt tagaatgcaa ggaacagtga attggagttc
3961 gtcttgttat aattagcttc ttggggtatc tttaaatact gtagaaaaga ggaaggaaat
4021 aataaatggc taaaatgaga atatcaccgg aattgaaaaa actgatcgaa aaataccgct
4081 gcgtaaaaga tacggaagga atgtctcctg ctaaggtata taagctggtg ggagaaaatg
4141 aaaacctata tttaaaaatg acggacagcc ggtataaagg gaccacctat gatgtggaac
4201 gggaaaagga catgatgcta tggctggaag gaaagctgcc tgttccaaag gtcctgcact
4261 ttgaacggca tgatggctgg agcaatctgc tcatgagtga ggccgatggc gtcctttgct
4321 cggaagagta tgaagatgaa caaagccctg aaaagattat cgagctgtat gcggagtgca
4381 tcaggctctt tcactccatc gacatatcgg attgtcccta tacgaatagc ttagacagcc
4441 gcttagccga attggattac ttactgaata acgatctggc cgatgtggat tgcgaaaact
4501 gggaagaaga cactccattt aaagatccgc gcgagctgta tgatttttta aagacggaaa
4561 agcccgaaga ggaacttgtc ttttcccacg gcgacctggg agacagcaac atctttgtga
4621 aagatggcaa agtaagtggc tttattgatc ttgggagaag cggcagggcg gacaagtggt
4681 atgacattgc cttctgcgtc cggtcgatca gggaggatat cggggaagaa cagtatgtcg
4741 agctattttt tgacttactg gggatcaagc ctgattggga gaaaataaaa tattatattt
4801 tactggatga attgttttag tacctagatg tggcgcaacg atgccggcga caagcaggag
4861 cgcaccgact tcttccgcat caagtgtttt ggctctcagg ccgaggccca cggcaagtat
4921 ttgggcaagg ggtcgctggt attcgtgcag ggcaagattc ggaataccaa gtacgagaag
4981 gacggccaga cggtctacgg gaccgacttc attgccgata aggtggatta tctggacacc
5041 aaggcaccag gcgggtcaaa tcaggaataa gggcacattg ccccggcgtg agtcggggca
5101 atcccgcaag gagggtgaat gaatcggacg tttgaccgga aggcatacag gcaagaactg
5161 atcgacgcgg ggttttccgc cgaggatgcc gaaaccatcg caagccgcac cgtcatgcgt
5221 gcgccccgcg aaaccttcca gtccgtcggc tcgatggtcc agcaagctac ggccaagatc
5281 gagcgcgaca gcgtgcaact ggctccccct gccctgcccg cgccatcggc cgccgtggag
5341 cgttcgcgtc gtctcgaaca ggaggcggca ggtttggcga agtcgatgac catcgacacg
5401 cgaggaacta tgacgaccaa gaagcgaaaa accgccggcg aggacctggc aaaacaggtc
5461 agcgaggcca agcaggccgc gttgctgaaa cacacgaagc agcagatcaa ggaaatgcag
5521 ctttccttgt tcgatattgc gccgtggccg gacacgatgc gagcgatgcc aaacgacacg
5581 gcccgctctg ccctgttcac cacgcgcaac aagaaaatcc cgcgcgaggc gctgcaaaac
5641 aaggtcattt tccacgtcaa caaggacgtg aagatcacct acaccggcgt cgagctgcgg
5701 gccgacgatg acgaactggt gtggcagcag gtgttggagt acgcgaagcg cacccctatc
5761 ggcgagccga tcaccttcac gttctacgag ctttgccagg acctgggctg gtcgatcaat
5821 ggccggtatt acacgaaggc cgaggaatgc ctgtcgcgcc tacaggcgac ggcgatgggc
5881 ttcacgtccg accgcgttgg gcacctggaa tcggtgtcgc tgctgcaccg cttccgcgtc
5941 ctggaccgtg gcaagaaaac gtcccgttgc caggtcctga tcgacgagga aatcgtcgtg
6001 ctgtttgctg gcgaccacta cacgaaattc atatgggaga agtaccgcaa gctgtcgccg
6061 acggcccgac ggatgttcga ctatttcagc tcgcaccggg agccgtaccc gctcaagctg
6121 gaaaccttcc gcctcatgtg cggatcggat tccacccgcg tgaagaagtg gcgcgagcag
6181 gtcggcgaag cctgcgaaga gttgcgaggc agcggcctgg tggaacacgc ctgggtcaat
6241 gatgacctgg tgcattgcaa acgctagggc cttgtggggt cagttccggc tggatctgct
6301 ctcccgctga cgccgtcccg gactgatggg ctgcctgtat cgagtggtga ttttgtgccg
6361 agctgccggt cggggagctg ttggctggct ggtggcagga tatattgtgg tgtaaa
//
                     

Home | pAg1 | pAg1-H3 | pRF-HU | pRF-HU2 | pRF-HUE | pRF-HU2E | pRF-HUEA | pAg1-H3E

Dette sted blev sidst opdateret 01. August 2010