Fusarium

01/08/10

Home
CV
Ung Eliteforsker
CIPS projekt
Fusarium
Mykotoksiner
Ordblindhed

 

Fusarium arter er skimmelsvampe

 

Hvad er det nu lige skimmelvampe er for noget?

Jeg vil vove at påstå at du allerede kender skimmelsvampe - for de findes alle steder. Typisk møder vi dem i vores fødevarer som grønne/sorte pletter på kanten af marmeladenglasset eller på brød der er blevet lidt for gammelt . I denne sammenhæng er det vigtigt at opfordre dig til ikke at dele din mad med skimmelsvampe, da de ofte producerer en række giftige stoffer.

Skimmelsvampe er en speciel undergruppe af svampe, der adskiller sig fra de velkendte stor-svampe (så som kantareller og champinoner) i den måde de formerer sig på. De er eukaryoter ligesom som dyr og planter, hvilket betyder at deres DNA (arvemateriale) er omgivet af en cellekerne. Svampeceller er omgivet af en cellevæg men den består ikke af cellulose som i planteceller, men af kitin. Svampe skaffer sig energi ved at nedbyde organisk materiale (både dødt og levende), ligesom dyreceller, og de kan ikke skaffe sig energi via fotosyntese.

De fleste skimmelsvampe lever af dødt organisk materiale i jorden, men en del af dem er patogene og kan inficere både planter og dyr. Plante patogene svampe udgør et stort problem for landbruget, da infektioner typisk fører til reduceret høstudbytte og ophobning af mykotoksiner i det høstede korn. Mykotoksiner er giftige stoffer som svampene danner for at beskytte sig mod konkurrerende mikroorganismer eller for at dræbe eller  hæmme den værtsplante de har inficeret. Desværre er vi også følsomme over for en række af disse stoffer, og en del af dem er akut giftige mens andre først har skadelige effekter hvis vi udsættes for dem igennem mange år.

Skimmelsvampeslægten Fusarium indeholder nogle af de vigtigste plantepatogene svampe, da de kan inficere mange af vores vigtigste kornafgrøder, såsom hvede, byg, havre, rug, majs og ris. Fusarium arter er typisk gode til at producere mykotoksiner, som fx trikotesener (stopper protein biosyntese) og zearalenone (østrogenlignede stof). 

ikke alt ved skimmelsvampe er dårligt. Faktisk er de en af de vigtigste kilder til ny medicin til behandling af mange forskellige sygdomme, blandt andet kræft, forhøjet kolesterol niveau, immunsuppressiver ved organtransplantation og ikke mindst infektionssygdomme. Det vel nok bedst kendte eksempel er Alexander Flemings opdagelse af penicillin. Udover dette bruges skimmelsvampe også som produktionsorganismer til fremstilling af enzymer, syrer og medicin. Og de udgør en vigtig del af fremtidens produktionsapparat til fremstilling af bioetanol. Inden for madlavning bruges skimmelsvampe til fremstilling af blandt andet oste, som fx roquefort og gorgonzola.

 

 

Hvordan jeg kom til at arbejde med skimmelsvampe og Fusarium specifikt  

Første gang jeg mødte Fusarium var i 2003, da jeg lavede et tema projekt hos Professor Henriette Giese (Nu Århus Universitet) og Lektor Morten Grell (Nu Ålborg Universitet) på Den Kongelige Veterinær og Landbohøjskole - KVL (nu det Biovidenskabelige fakultet under Københavns Universitet).

Jeg blev øjeblikkeligt fascineret af af denne mærkelige organisme og den smukke farve myceliet havde. Projektet som jeg udførte i samarbejde med Jens A. Andersson (nu Ph.D.), omhandlede forskellige anti-svampe giftstoffers (fungicider) evne til at inducere at svampene spiser sig selv indefra. I projekts sidste uger fik vi lov til at kigge på den første udgave af Fusarium graminearum genomet (arvemassen), der på det tidspunkt ikke var andet en en lang række af A, T, G og C, uden angivelser af gener eller lignende (råsekvensen af et genom). Via simple sekvensanalysemetoder og manuel opbygning af en genmodel lykkedes det os at finde et af de gener (ATG8/AUT7) der er nødvendige for den biologiske proces vi undersøgte. Ingen af os havde erfaring med denne type af analyse og vi havde endnu ikke haft nogle kurser der omhandlede dette emne (bioinformatik). Vi blev begge meget fascineret af ideen om at vi var de første i verden til at se dette gen (og det er jo dybest set det videnskab går ud på, at se og indse ting som ingen har set eller tænkt før). Jeg kan stadig fyldes af en varm følelse i hele kroppen når jeg tænker tilbage på første gang vi havde den endelige version af genet.

Året efter startede jeg på mit speciale projekt, igen hos Professor Henriette Giese og Fusarium gruppen. Mit projekt omhandlede det genetiske grundlag for Fusarium arters produktion af et rødt farvestof (aurofusarin). På det tidspunkt havde forskningsgruppen kun begrænset erfaring med at lave målrettede modificeringer i svampens genom. Historisk set har man induceret tilfældige ændringer (mutationer) i svampes genomer via bestråling med UV-lys, for at finde de gener der har betydning for den biologiske proces man gerne vil beskrive. Men da Fusarium graminearum's genom (arvemasse) var blevet sekventeret (bestemmelse af rækkefølgen af "bogstaver"/baser) blev det muligt at ændre dens gener målrettet. Under mit projekt udviklede jeg en protokol til at fjerne gener målrettet via Agrobacterium tumefaciens medieret transformation, hvilket tillod mig at karakterisere de gener der er nødvendige for produktionen af pigment stoffet (se billede ovenfor).

 

Om målrettet at ændre i svampes arvemasse (DNA)

Den viden vi i dag har om hvordan gener virker og hvilke gener der er essentielle for diverse cellulære processer er hovedsageligt opnået ved at studere individer der afviger fra det normale (mutanter). Årsagen til mutanters anderledes opførsel eller udsende skyldes oftest gener der er gået i stykker på grund af tilfældigt opståede mutationer. Denne afhængighed af mutanter har betydet at forskere gennem årene har brugt rigtigt lang tid på at lede efter mutanter med lige præcis den defekt de ønskede at studere. Da eukaryote celler er rimelig gode til at identificere og udbedre fejl, har det nogen gange været nødvendigt at hjælpe processen lidt på vej ved at udsætte celler/organismer for mutagene stoffer eller stråling.

Skimmelsvampe er lidt specielle blandt eukaryoter, da vi målrettet kan ændre i deres genom, så som at fjerne eller tilføje gener. Dette betyder at forskerne rimelig let kan få de mutanter de har behov for til at gennemføre deres forskning. Dette er muligt gennem en proces der kaldes homolog re-kombination (homolog = identisk), hvor identiske DNA sekvenser vil finde hinanden og lave en overkrydsning (som vist i figuren her under).

 Figur: Homolog re-kombination mellem to dobbelt strengende DNA sekvenser hvor den centrale del (B) er identisk. Resultatet er at ABC bliver til ABE og DBE bliver til BDC. Der sker altså en udveksling mellem de to DNA strenge.

 

Hvis man for eksempel vil fjerne et gen, introducerer man et kunstigt stykke DNA der indeholder et antibiotika resistens gen omgivet af to sekvenser der er identisk med sekvenserne der omgiver det gen i genomet man vil fjerne.

Figur: Målrettet fjernelse (udskiftning) af et gen via homolog rekombination

 

Antibiotika resistens genet bruger man til finde de celler hvor overkrydsningen har fundet sted, ved at udsætte cellerne for et antibiotika de dræber de celler hvor det ikke er sket (de dør for de ikke har resistens genet der beskytter mod det giftige stof).

 

Agrobacterium tumefaciens medieret transformation

Agrobacterium tumefaciens er en plantepatogen gram negativ bakterie. Denne bakterie har en unik evne til at snyde den værtsplante den inficerer til at danne et beskyttet sted den kan leve, samt til at få den til at danne en række stoffer som bakterien kan leve af. Bakterien overfører en del af sit eget DNA til plantens celler. DNA'et indeholder gener for dannelsen af tumorvæv som bakterien kan leve i, og en række gener der koder for enzymer der danner et stof som bakterien kan leve af men som planten ikke kan udnytte.

Denne unikke egenskab til at overføre DNA har forskere fundet ud af at udnytte til at overføre DNA til planter og svampe. Man dyrker simpelthen bakterien sammen med svampecellerne og tilsætter et hormon der får bakterien til at angribe svampecellerne.

Der findes også andre metoder til at introducere DNA ind i svampeceller, man kan for eksempel fjerne deres cellevægge hvilket gør det lettere at få DNA ind i cellerne, dette kan dog være svært at gøre med visse arter. Fordelen ved at bruge A. tumefaciens er netop at det ikke er nødvendigt at fjerne cellevæggen, man kan ganske simpelt bruge intakte celler.

 

 

 

Home | CV | Ung Eliteforsker | CIPS projekt | Fusarium | Mykotoksiner | Ordblindhed

Dette sted blev sidst opdateret 01. August 2010